Halloween

Halloween je svátek, který se slaví především v anglicky mluvících zemích. Žákovský parlament 20161031_082232však již druhým rokem uspořádal Halloween i na naší škole. Celá příprava započala již domluvami na stmelovacím pobytu parlamentu, který se uskutečnil začátkem října.
Největší část přípravy však přišla až ve středu 26. října o podzimních prázdninách. Zatímco si většina našich spolužáků užívala volna, my jsme se sešli hned ráno a zahájili jsme práci. Vyrobili jsme velkou spoustu strašidelných halloweenských výrobků, kterými jsme poté nazdobili chodby a schodiště po celé škole. Většina z nás školu opouštěla po poledni, někteří vytrvalci až odpoledne.
Vše bylo připravené a většina dětí přišla v pondělí 31. října oblečena nějak halloweensky, ať už to byly masky zombie, čarodějnic nebo jiných postav. Všechny zúčastněné (učitele i žáky) moc chválíme a děkujeme za účast na této akci.
Během dne chodili po třídách paní učitelky angličtiny a pan učitel Motyčka a bodovali nejvíce a nejlépe halloweensky oblečenou třídu. Body se sečetly a již na konci dne jsme znali výsledky.
Za 6. ročníky vyhrála třída 6. B, za 7. ročníky vyhrála 7. D, za 8. ročníky 8. B a za 9. ročníky třída 9. B. Výherci obdrželi sladkou odměnu.
Vítězným třídám gratulujeme a na další halloweenskou akci se těšíme zase za rok.
Barbora Broklová, VII. D

Sdílejte!