Jsme na palubě… Naloďte se

Na začátku měsíce října byli do parlamentu zvoleni noví parlamenťáci 20161014_111928z šestých a osmých ročníků. A tak jsme se stávající i noví členové vydali na již třetí plavbu neboli na stmelovací pobyt. Sraz byl v pátek 14. října v 7.45 hodin před druhým stupněm naší školy, kde jsme po vzájemném přepočítání nasedli do autobusu. Po necelé hodině cesty jsme zahlédli hotel Háj, kam jsme měli namířeno. Po krátkém rozdělení do pokojů a vybalení jsme se všichni sešli ve druhém patře hotelu, kde nám začal první pracovní blok. Zhodnotili jsme naši práci a akce z  minulého roku, rozhodli, na jaké akce se mohou naši spolužáci i učitelé těšit v tomto roce, domluvili se na blížící se výjezd do Brna a otevřeli znovu téma, které nám v minulém roce nevyšlo. A sice Talentmánii. Talentová soutěž byla naším hlavním předmětem pro debatu, organizaci, zařizování a domlouvání. Nejprve jsme si sepsali naše chyby z minulého roku a vše jsme udělali znova. Od názvu až po změnu pravidel. Následoval oběd a po něm odpolední klid na pokojích. Pak jsme zahájili druhý pracovní blok. Ale ještě před tím jsme přivítali nové členy parlamentu a slavnostně je přijali mezi nás. Za 6. třídy je to Kačka Uhříčková, Tia Schnecková, Lucka Houdková, za 8. ročníky posílily řady Terka Trávníčková a Julča Luběnová. I deváťáci se nám rozrostli o Káju Špačka. Ve druhém bloku jsme projednávali opět novou podobu talentové soutěže. Vyrazili jsme i ven, kde jsme si mezi sebou zasoutěžili o nejšílenější fotku či selfie. Po proběhnutí na čerstvém vzduchu jsme znova pracovali a pak jsme hlavy nechali odpočinout u svačiny a skvělé hry. Následoval poslední pracovní blok a večeře. Po jídle jsme měli možnost si chvíli odpočinout na pokojích. Když jsme si odpočinuli, sešli jsme se a ještě něco málo zpracovali. Potom jsme měli čas na nachystání se na večerní stmelovací hry v pyžamech. Při hrách jsme se seznámili, pobavili a nakonec jsme vše ukončili a zamířili do svých postelí. Ráno jsme se sešli u snídaně a zahájili znovu práci. Zvolili jsme funkce žákovského parlamentu – předseda, místopředseda, zapisovatel, kronikář a další. Věříme, že se každý zhostí své role na jedničku a bude si  plnit své povinnosti. Po naší další pilné práci, svačině a hrách přišel oběd a pak balení a uklízení pokojů a pracoviště. Nadešel čas posledních probírání naší soutěže a odjezd domů autobusem. Po příjezdu jsme všichni odešli spokojeně domů plni nových poznatků a zážitků. Na další výjezd se určitě všichni moc těšíme.

Činnost parlamentu je podpořena Zlínským krajem v rámci projektu Jsme na palubě.. Naloďte se.

Fotomontáž z Háje

Barbora Broklová, VII. D

 

Sdílejte!