Přírodovědná soutěž žáků 5. ročníku základních škol popáté …

img_7813Ve středu 12. října  jsme na naší škole připravili již pátý ročník přírodovědné soutěže pro žáky pátého ročníku základních škol o „Putovní pohár mladých přírodovědců“. Soutěžní družstva tvořili žáci ZŠ Staré Město, ZŠ Nedakonice, ZŠ Jalubí, ZŠ Uherské Hradiště Větrná, ZŠ Ostrožská Nová Ves a ZŠ Zlechov. V letošním roce jsme opět přivítali vysoký počet účastníků –  soutěžilo více než 130 dětí ve 27 družstvech. Soutěž se skládala z teoretického testu přírodovědných znalostí a praktických úkolů. logo_zlinsky_krajŽáci postupně procházeli pěti stanovišti a sbírali body za své znalosti. Poznávali zástupce rostlin a stromů, v učebně přírodopisu určovali živočichy, v přípravně přírodopisu zavonělo exotické koření a cizokrajné plody, na zelené stezce se třídil odpad a v teraristickém kroužku LEGUÁNEK řešili žáci úkoly s živými plazy. Akci provázela skvělá nálada, nadšení žáků z plnění úkolů, chvílemi i bojovná nálada soupeřících družstev. Nutno podotknout, že doprovázející paní učitelky byly někdy stejně nadšené jako jejich žáci. A jak to vše dopadlo…? Na druhém a třetím místě se umístila družstva ze ZŠ Staré Město (SM 9 … 110,5 bodů a SM 7 … 108 bodů). Celkovým vítězem letošního ročníku se stalo družstvo ZŠ Uherské Hradiště Větrná se ziskem 112,5 bodů. Vítězům srdečně blahopřejeme a věříme, že jejich zájem o přírodu bude pokračovat i v budoucnu. Všem ostatním děkujeme za účast a soutěžní nasazení a věříme, že to pro ně bylo příjemně strávené dopoledne i odpoledne…

Mé velké DÍKY patří kolegům, kteří opět dokázali, že se na ně mohu stoprocentně spolehnout, a bezchybně se podíleli na přípravě a realizaci této organizačně velmi náročné soutěže. Poděkovat chci také žákům sedmého ročníku, kteří letos „páťáky“ provázeli. A role ekologických specialistů, průvodců a rádců se ujali na výbornou… Moc díky…

Výsledková listina

Sdílejte!