72 hodin

72Od dnešního odpoledne až do sobotního poledne jako i loni budou na naší škole probíhat práce spojené s projektem 72 hodin. Letos již po páté projekt 72 hodin počítá s účastí především dětí ze školních tříd a z kamarádských part, stejně jako dobrovolníků z rozličných dětských a mládežnických spolků, kteří si na vlastní kůži vyzkouší, jaké je to být na chvíli dobrovolníkem, pomáhat druhým nebo zvelebovat své okolí.

Je důležité u žáků vytvářet aktivní postoj k tomu, co se děje kolem nás, a stejně tak je vést  k vstřícnosti k okolí či aktivnímu zapojování se do veřejného života. I letos jsme náš projekt zaměřili na péči o naše školní prostředí.

Po prázdninách je na obou zahradách při I. i II. stupni spousta práce, pomáhat budou i naši žáci a žákyně. V rámci pracovních činností vytrhají trávu z chodníků, zbaví zahradu plevele, posbírají šišky, shrabou napadané listí, prostě a jednoduše promění zpustlé zahrady v krásná místa.

Ve čtvrtek po vyučování se mohou dobrovolně zapojit všichni žáci školy. I před školou je také třeba přiložit ruce k dílu.

Navíc jsme se rozhodli naši zahradu obohatit o vermikompostér neboli takzvané „žížalárium“. Při vermikompostování se využívá schopnosti žížal přeměňovat rostlinné zbytky na velmi kvalitní organické hnojivo. Ekotým obstaral žížaly a chystá se vyrobit „nádrž“, ve které budou žížaly bydlet. My je budeme moci pozorovat při jejich záslužné práci.

logo_eko

Sdílejte!