Evropský den jazyků na naší škole

Na konci září se každoročně slaví Evropský den jazyků, který má poukázat na multikulturní prostředí Evropy.

Hodiny věnované tomuto dni byly zařazeny do výuky jazyka anglického, ruského a německého. Šesťáci si anglická slovíčka a základní gramatiku opakovali komentováním své kresby zvířete na chodníku v atriu školy a řešením jednoduchých křížovek. Žáci sedmého ročníku si angličtinu procvičovali v písních, povídali si o hudebních nástrojích a hudbě, kterou poslouchají. Evropský den jazyků v osmém ročníku byl zaměřen na komunikaci v běžných každodenních situacích. Konverzační obraty a slovní zásobu si děti procvičovaly v dialozích u lékaře, v restauraci a při nakupování. Žáci devátého ročníku se tématicky vrátili k olympiádě v Riu.

V hodinách ruského jazyka jsme si také připomínali důležitost učit se cizí jazyky. Žáci sedmého ročníku, kteří s ruštinou začínají, se zábavným způsobem seznámili s písmeny azbuky. Pomocí slovníků vhodně ilustrovali jimi vybrané písmenko. Osmáci si v tento významný den posvítili na ruskou historii a historicky významná města. Připomněli si události spojené např. s městy Mcensk, Murom, Kaluga a jiná. Pro žáky devátého ročníku jsme připravili práci s tabletem. Jejich tématem byl McDonald. Vyhledávali informace z ruských internetových stránek. Kolik stojí hamburger nebo hranolky v Rusku nebo jak si přepočítat rubly na koruny, to teď již deváťáci jistě vědí.

V německém jazyce se sedmáci teprve seznamují se základy nové cizí řeči. Proto si v rámci Malované němčiny vyzkoušeli ztvárnit své křestní jméno pomocí německých slovíček a vhodných obrázků. Jejich první pokusy o vytvoření projektu dopadly opravdu pěkně. Na žáky osmého ročníku čekaly různé aktivity v němčině, které jim měly zábavnou formou přiblížit jazyk. V devátém ročníku se studijní skupina rozdělila vždy na dva týmy, které proti sobě soutěžily a snažily se zužitkovat všechny dosud získané vědomosti.

Věříme, že Evropský den jazyků byl pro naše děti příjemným zpestřením hodin.

Sdílejte!