Návštěva Městské knihovny ve Starém Městě

Úterní a středeční dopoledne strávily letošní šesté třídy v příjemném prostředí naší Městské knihovny ve Starém Městě. Tentokráte naši žáci šestých ročníků absolvovali knihovnickou lekci zaměřenou na praktické čtenářské dovednosti, a to jak se orientovat v knihovně a v knihovním fondu, jak pracovat s on-line katalogem, ve kterých pramenech je nutné hledat, když mají zpracovat referát, kde si mohou ověřit, zda jsou informace z internetu skutečně pravdivé. Zkušenou průvodkyní jim byla paní knihovnice Milada Rokytová, která si pro žáky připravila nejenom výklad, ale rovněž i pracovní list, v němž si žáci hned ověřili, zda získané cenné rady od paní knihovnice dokážou použít i v praxi. I přes menší obtíže se žákům vše podařilo zvládnout. Díky této lekci a také trpělivému vedení paní Rokytové už si naši žáci určitě dokážou poradit sami, pokud budou zpracovávat nějaký referát nebo vyhledávat potřebné informace v knihách či jiných informačních pramenech.

Sdílejte!