Šesťáci do parlamentu

img_0012V pondělí 3. října proběhly na naší škole dlouho očekávané volby do žákovského parlamentu. Tentokrát se jednalo o volby doplňující, kdy se do parlamentu snažili probojovovat nově příchozí žáci 6. ročníku. Noví členové mají za úkol nahradit bývalé parlamenťáky z devátého ročníku, kteří vysledky_ucast_celkemodešli na střední školy. Jednalo se o Michaelu Grebeňovou, Helenu Šťastnou, Simonu Pilušovou a Petra Strenzla, kterým za jejich práci pro žákovský parlament patří náš dík.

Samotným volbám předcházela složitá a několikadenní příprava jednotlivých kandidátek, jejichž konečnou verzi jste měli možnost vidět na nástěnce ŽP. Budoucí voliči museli být seznámeni s volebním systémem, hlasovacími lístky, volební místností a termínem voleb.

Voliči měli možnost vybírat z následujících kandidátů: Karolína Baroňová ze VI.B, Barbora Vandová ze VI.D, Marek Duda ze VI.A, Tia Schnecková ze VI.B, Martin Porta ze VI.B, Lucie Houdková ze VI.C, Kateřina Uhříčková ze VI.A, Samuel Fornůsek ze VI.A, Tomáš Řehulka ze VI.B a Pavel Valenta ze VI.C. Označit křížkem mohli nejvýše tři kandidáty. Výsledky na předních místech byly velmi vyrovnané a některé se lišily o jediný hlas. Nejraději bychom do našeho parlamentu přijali všechny kandidáty, ale bohužel musíme podle stanov přijat jen tři následující:

Do Žákovského parlamentu ZŠ Staré Město byli za 6. ročník zvoleni:

  1. Kateřina Uhříčková, VI.A (26 hlasů)
  2. Tia Schnecková, VI.B (24 hlasů)
  3. Lucie Houdková, VI.C (20 hlasů)

Odevzdáno bylo celkem 63 hlasovacích lístků, z toho 60 platných.

Volební účast byla 79%.vysledky_kandidati

Děkujeme všem, kteří se na úspěšném uspořádání voleb podíleli. Děkujeme také všem kandidátům, kteří se nebáli prezentovat svou tvář a názory před zraky celé školy a s nimiž také počítáme při naší práci do budoucna. Nově zvoleným členům žákovského parlamentu blahopřejeme!

Činnost žákovského parlamentu získala i podporu Zlínského kraje (projekt Jsme na palubě.. Naloďte se.)

vysledky_ucast_tridy

 

 

 

 

Sdílejte!