Výlet za poznáním s kačenkou Evičkou

kacenkaNa svůj první výlet za poznáním se děti prvních tříd moc těšily. V tomto týdnu patřil vždy jeden den jedné třídě prvňáčků. Ráno nás přivítala kačenka Evička s p. psycholožkou Beátou Kroutilíkovou. Naučila nás pohybovou píseň Fíha tralala –  bum bác (můžete s dětmi zazpívat a zacvičit na https://www.youtube.com/). Kačenka Evička nás pozvala na malý výlet na SVČ Klubko ve Starém Městě. Tam nás čekalo další poznávání. Opět jsme si zazpívali a zacvičili. Po vydatné svačince od maminky jsme si zahráli hru s kruhy. Při této hře záleželo na vzájemné pomoci a spolupráci spolužáků. Děti si předávaly nejdříve jeden kruh, později tři kruhy najednou a snažily se nepustit ruce při držení v kruhu. Kačenka děti pochválila. Děti se kačence představovaly, kreslily obrázky svých koníčků a vyprávěly o nich. Vzájemně si naslouchaly. Zahrály si hru na Pavouka a skoro všem dětem se podařilo dodržovat pravidla hry. Na závěr společných her si děti obkreslily svou levou ruku, vystřihly a vytvořily ze svých dlaní nádhernou labuť.  Společná práce se jim zdařila. S pěknými pocity a zážitky jsme se vrátili do školy.

Poznávací aktivity jsou podpořeny i v rámci projektu Efektivní prevence, na který poskytlo dotaci MŠMT.

Sdílejte!