Moderní učebny – moderní škola

ROPDíky projektu Moderní učebny – Moderní škola v celkové hodnotě  4 287 575 Kč Regionálnímu operačnímu programu NUTS II Střední Morava, výzva č.16/2009 – 2.2.3 Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání, prioritní osy Integrovaný rozvoj a obnova regionu, oblast podpory Rozvoj měst, podoblast podpory Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání, zahájila naše škola již šestý rok výuku v modernizovaných učebnách.
Projekt byl zaměřen na modernizaci a stavební úpravy šesti učeben. Čtyři učebny (z toho dvě počítačové a dvě jazykové) byly modernizovány v budově II. stupně školy na ulici Komenského 1720, dvě učebny (jedna jazyková a jedna počítačová) pak v budově I.stupně na náměstí Hrdinů 1000. Základním cílem projektu bylo zlepšení kvality výuky žáků v informatice a výuky cizích jazyků. Projekt napomohl žákům a pedagogům ke snadnějšímu přístupu k informacím a pomocí informačních a komunikačních technologií podstatně vylepšil jejich znalosti ve zmíněných předmětech. Zkvalitněné zázemí umožnilo efektivnější způsoby výuky, přineslo do vyučovacích hodin více názornosti. Z pohledu techniky nejvíce inovací do školního zařízení přinesly instalace  nových počítačových učeben  a  interaktivních tabulí.

Sdílejte!