Zahájení školního roku

proběhne na II. stupni ve čtvrtek 1. září v 8 hodin. Slavnostní zahájení školního roku na I. stupni proběhne na školním dvoře v 9 hodin. S sebou přezůvky, aktovky a psací potřeby. Ukončení je na II. stupni v 9.35 hodin, autobus do Jalubí odjíždí v 10 hodin ze stejného místa jako linkový spoj.

Autobus do Nedakonic a Kostelan odjíždí v 10.30 hodin od dolní školy.

V úterý 6. září v jídelně školy v 16 hodin proběhnou třídní schůzky pro rodiče žáků 6. ročníku.

Informace pro strávníky I. stupně:

Všichni dosavadní strávníci jsou od pátku 2. 9. přihlášení na oběd. Změny ve stravování si mohou vyřídit od pondělí 22. 8. v době od 8 do 14 hodin osobně nebo telefonicky (702 278 874), případně na jidelna1@zsstmesto.cz. Žáci 1. ročníku si od pondělí 22. 8. od 8 do 14 hodin vyzvednou přihlášku na stravování, zakoupí si čip (115,- Kč) a domluví začátek odběru stravy. V této době se mohou přihlásit i noví zájemci.

Informace pro strávníky II. stupně:
Všichni dosavadní strávníci jsou od pátku 2. 9. přihlášení na oběd. Změny ve stravování si mohou vyřídit od pondělí 22. 8. od 8 do 12 hodin osobně nebo telefonicky (702 278 875), případně na jidelna@zsstmesto.cz. Žáci 5. ročníku, kteří se stravovali na I. stupni, budou převedeni do evidence II. stupně automaticky. Od pátku 26. 8. od 8 do 12 hodin si mohou zakoupit čip (115,- Kč) a domluví začátek odběru stravy. V této době se mohou přihlásit i noví zájemci.

Informace pro rodiče žáků 1. ročníku

Dopis pro rodiče žáků 6. ročníku

Sešity pro školní rok 2016/2017 – II. stupeň

Učebny na II. stupni

Sdílejte!