Pokyny pro strávníky

Žáci ZŠ

Školní jídelny naší základní školy využívají objednávání obědů přes internet a pomocí objednávkových terminálů umístěných v jednotlivých  budovách škol.

Instrukce:

1. Všichni strávníci si zakoupí za 115,- Kč čip. Obdrží své přihlašovací jméno a heslo (novak.jiri), kterým se přihlašují do internetové jídelny, vstup je na www.strava.cz. Zařízení  I. školní  jídelny má číslo 6023, II. školní jídelny má číslo 6024. Po zadání jména a hesla (variabilní symbol strávníka) se můžete v této aplikaci pohybovat – měnit druh jídla, zkontrolovat, jaké jídlo máte objednané, jídla odhlašovat. Nezapomeňte však veškeré objednávky odeslat (v levém horním rohu), jinak se změny neprovedou. Pokud byste zapomněli své heslo, kontaktujte vedoucí školní jídelny příslušného stupně: I. stupeň – p. Chvílová, II. stupeň – p. Horáková.

Kontakty:

I. stupeň: +420702278874, jidelna1@zsstmesto.cz

II. stupeň: +420702278875, jidelna@zsstmesto.cz

2. Strávník je vždy automaticky přihlášený na oběd č. l na celý měsíc. Pokud bude chtít oběd č. 2, nebo se z oběda odhlásit, má možnost si sám u objednávkového terminálu nebo přes internetovou jídelnu provést přeobjednání, či odhlášení. U oběda č. 2 je nutné provést objednání nejpozději 2 pracovní dny dopředu (oběd na středu je nutné přeobjednat nejpozději v pondělí do 14 hodin, oběd na pondělí je nutné přeobjednat nejpozději ve čtvrtek do 14 hodin).

3. Životnost čipů je po celou školní docházku. Funkční čip může škola odkoupit za původní cenu.

4. Obědy jsou vydávány v I. školní jídelně v pondělí, středu a pátek v době od 11.30 – 13.00 hodin, v úterý a čtvrtek v době od 11.30 do 14.00 hodin. Ve II. školní jídelně od 11.15 hod do 14.00 hodin.

5. Přihlášení a odhlášení obědů u vedoucí ŠJ se provádí nejpozději den předem telefonicky nebo e-mailem. Nepředvídatelné případy (nemoc aj.) do 8.00 hodin téhož dne.

6. Pokud žák z nějakého důvodu chybí a nebude odhlášen, pak zákonní zástupci zaplatí plnou cenu oběda, což činí 47,- Kč (7 – 10 let), 49,- Kč (11 – 14 let), 51,- Kč (15 – více let).

Výjimkou je první den nepřítomnosti, kdy si může jídlo vyzvednout mimo výdej obědů
v I.ŠJ v ulici Za Školou a ve II.ŠJ zadním vchodem u tělocvičny ( v 11.00, 12.00 a 13.00 hodin). Náhradní stravenky budou vydávány ve II.ŠJ jen v době hlavní přestávky od 9.35 do 9.50 hodin nebo po 5. vyučovací hodině od 12.35.do 12.45 hodin v kanceláři vedoucí jídelny.

7. Stravné je hrazeno sporožirem nebo inkasem vždy po ukončení měsíce. Může být hrazeno i hotově (na I. školní jídelně předem), na II. školní jídelně po uplynutí měsíce u vedoucí ŠJ.
Současně budou uhrazeny i režie neodhlášených obědů.

8. Pokud strávník  neuhradí stravné v daném termínu, bude mu strava zablokována. Příklad: stravné za leden – úhrada nejpozději do konce února.

Strávníci MŠ

Dítě v MŠ má nárok odebrat oběd, jedno předcházející a jedno navazující doplňkové jídlo včetně tekutin v rámci dodržení pitného režimu. Stravuje se vždy, je-li při jeho pobytu podáván oběd nebo doplňková strava.

1. Přihlášení a odhlášení stravy se provádí nejpozději do 8.00 hodin v mateřské škole.

2. Stravné je hrazeno sporožirem nebo inkasem vždy po ukončení měsíce. Může být hrazeno i hotově, u I. školní jídelny předem (ulice Za Školou 1000), u II. školní jídelny po uplynutí měsíce. Opakované neuhrazení platby za stravné je považováno za závažné porušení pravidel provozu MŠ a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky do MŠ.

3. Cena stravného:
MŠ:                                          děti do 6 let                               děti 7 – 10 let
– přesnídávka                                    8 Kč                                            8 Kč
– oběd                                               19 Kč                                          21 Kč
– svačina                                             8 Kč                                            8 Kč

ZŠ:
– děti  7 – 10 let                               21 Kč
– děti 11 – 14 let                              23 Kč
– zaměstnanci a děti nad 14 let    25 Kč

Tento pokyn je součástí školního řádu pro žáky, učitele a správní zaměstnance, je účinný od 01.09.2017.

Ve Starém Městě 31.08.2018
Mgr.  Jan Zábranský
ředitel školy

Sdílejte!