Rybník

Žáci čtvrtého ročníku se zúčastnili v rámci EVVO ekologického programu nazvaného RYBNÍK. Sešli se u rybníka v blízkosti staroměstského koupaliště, kde si popovídali o tom, co všechno žije a roste v rybníku a v jeho okolí. Po splnění úkolů, které byly zadány jednotlivým skupinkám, se přemístili k potoku Salaška, kde lovili malou síťkou z vody různé živočichy, sledovali je lupou a porovnávali s jejich zvětšenými podobami z atlasu. Žáci zjistili, že je voda v Salašce mírně znečištěná, což bylo zřejmé z toho, jací živočichové se ve vodě nacházeli. Počasí dětem přálo, takže jejich zážitky z objevování byly umocněny sluníčkem a dobrou náladou.

Sdílejte!