Ochrana člověka za mimořádných situací

IMG_1606Dne 27. června se na naší škole konala akce pro žáky 8. ročníku s názvem Ochrana člověka za mimořádných situací. Akce probíhala po celý den a pro žáky byla připravena celkem čtyři stanoviště. Na prvním stanovišti se žáci dověděli něco o obecných zásadách při poskytování první pomoci. Teď už vědí, jak se zachovat  v případě, že v jejich okolí dojde k poranění či zhoršení zdravotního stavu nějaké osoby, jak správně vyhodnotit stav zraněné osoby a na jakou linku se obrátit. Na druhém stanovišti žáci získávali znalosti z oblasti topografie. Naučili se rychle a snadně orientovat na mapě, dále například určit správný směr pomocí kompasu či buzoly. Na třetím stanovišti čekala na žáky přednáška o integrovaném záchranném systému, tedy o tom, jak koordinovaně postupovat při provádění záchranných akcí. Žáci měli také možnost dovědět se, co by nemělo chybět v evakuačním zavazadle v případě, že by muselo dojít k okamžitému opuštění rizikové oblasti. Čtvrté stanoviště bylo věnováno živelným pohromám, konkrétně povodním, sesuvům půdy či požárům. Zde měli možnost vyzkoušet si také požární masky.

Doufáme, že cíl celé akce byl naplněn a děti si ze dne nabitého informacemi odnesly i pár užitečných rad. Teď už určitě každý z nich ví, jak se zachovat v případě ohrožení.

Sdílejte!