Z malé firmy obuvnickou velmocí

IMG_0003Koncem letošního školního roku zavítala na naši školu putovní výstava nazvaná Tomáš Baťa – československý selfmademann. V rámci projektu Moderní dějiny do škol ji vytvořili učitelé a studenti Gymnázia Zlín, Lesní čtvrť. Zapůjčilo nám ji občanské sdružení PANT. Na dvanácti výstavních panelech autoři zachytili část z nepřeberného množství dokumentů, fotografií či plakátů.Procházeli jsme panely s jednotlivými tématy a dověděli jsme se zajímavá fakta o rodině a počátcích firmy, o expanzi do světa, zaměstnancích, architektuře a rozvoji Zlína, vzdělávání, zaujal nás i panel Baťa a politika.

Tomáš Baťa, tvůrce světového obuvnického impéria a starosta Zlína, žil v letech 1876 – 1932. Byl jedním z největších podnikatelů své doby, zavedl nejen originální metody řízení výroby a obchodu, ale i systém motivace pracovníků a jejich vzdělávání. Jeho postupy jsou stále užívány jako příklady top managementu. T. Baťa nás překvapil i rozsahem svých aktivit – podnikal v 35 oborech. Nové poznatky, které jsme díky výstavě získali, jsme zpracovali do projektu. Až příště pojedeme do nedalekého Zlína, budeme vědět, kdo tam vybudoval tovární areál, domky s originální funkcionalistickou architekturou či zřídil známou nemocnici.

 

 

Sdílejte!