„Nechte tabák ležet a pojďte s námi běžet …“

tabakTímto heslem se 31. května inspirovali žáci 3., 4. a 5. tříd při štafetovém běhu. Oslavili tak Světový den bez tabáku. Běhu na travnatém hřišti se zúčastnilo celkem 172 žáků. Všichni se navzájem povzbuzovali a skandovali. Celou akci pomáhali organizovat peer aktivisté ze sedmého ročníku, kteří si pro své mladší spolužáky připravili také  prezentace o škodlivosti kouření a jeho těžkých zdravotních následcích. Po doběhnutí každý obdržel drobný upomínkový předmět a vítězné třídy dostaly malé odměny a diplomy. Všechny zúčastněné třídy se potom sešly při vyhlášení výsledků a na školním dvoře tak zaznělo společné a velmi hlasité „Nechte tabák ležet a pojďte s námi běžet..“

Pořadí tříd:

Třetí ročník: 1. místo 3. C, 2. místo 3. A, 3. místo 3. B

Čtvrtý ročník: 1. místo 4. A, 2. místo 4. C, 3. místo 4. B

Pátý ročník: 1. místo 5. C, 2. místo 5. B, 3. místo 5. A

 

Sdílejte!