Pasování žáků 1. tříd na čtenáře

pasovaniStředa 11. května  se stala pro všechny prvňáčky naší školy velkým dnem. Toho dne byli slavnostně pasováni v SKC ve Starém Městě na rytíře a rytířky „Řádu čtenářského“. Celá akce proběhla ve spolupráci s Městskou knihovnou ve St. Městě. Žáci prvních tříd navštívili v dopoledních hodinách místní knihovnu ve Starém Městě, která se v tento den proměnila v Písmenkové království, kde vládl král Knihoslav s královnou. Pod jejich přísným dohledem museli naši prvňáčci prokázat své čtenářské dovednosti a zvládnout přečíst alespoň krátký úryvek z připravené knížky. Protože tento úkol děti zvládly, čekalo je odpoledne slavnostní pasování na čtenáře. Nejprve vystoupily na pódiu děti se svým nacvičeným pásmem, které bylo plné písniček a říkanek o písmenkách a abecedě. Za odměnu je pak přišel pobavit a rozveselit svými kouzly známý kouzelník pan Jiří Hadaš. Nakonec král Písmenkového království důstojně pasoval každého čtenáře a čtenářku do Řádu čtenářského. Děti si kromě pasovací listiny odnesly i drobné dárečky. Každá třída obdržela také sladký perníkový klíč ke knížkám, které na děti čekají nejen ve škole a doma, ale také v knihovně. Za přípravu celé krásné akce je třeba poděkovat paní Rokytové a jejím spolupracovnicím. Celou akci zakončil svými slovy pan ředitel Josef Jurnykl. Všem žákům přejeme hodně pěkných chvilek a dobrodružství prožitých se zajímavými knížkami.

Sdílejte!