Oznámení o zařazení do třídy s rozšířenou výukou

Seznam zařazených žákůZákonní zástupci žáků, kteří nebyli zařazení do třídy s rozšířenou výukou matematiky a informatiky, obdrží písemné oznámení o nezařazení.

Zadání přijímacích zkoušek

Řešení přijímacích zkoušek – u některých úloh jsou možná i jiná řešení.

Sdílejte!