Oborové dny

IMG_0620V úterý 10. května proběhly v jídelně naší školy prezentace oborových dnů žáků 9. ročníku. Letos se nám sešlo 7 různých skupinek a rozmanitých témat. Mezi diváky usedli i pan ředitel, paní zástupkyně, pan starosta a pan místostarosta. Jako první se nám představila skupinka paní učitelky Kunderové. Žáci nejdříve navštívili interaktivní výstavu ve Slováckém muzeu nazvanou „Jak se rodí večerníčky“, aby nás pak seznámili s tím, kdo, kde a jak tvoří kreslené a loutkové filmy pro děti.

Poté nastoupila taneční skupina paní učitelky Oharkové Foltýnové a přenesla nás do daleké Indie. Děvčata a dva odvážní kluci nám připravili choreografii, kterou by mohli zatančit indickým novomanželům. Kromě tance se nám líbil i celkový styling v indickém duchu.

O tom, jak náročná je práce v kamenolomu, nás přesvědčila skupina pana učitele Motyčky, která se vypravila poznávat geologii na vlastní kůži. Za svůj cíl si žáci vybrali Hranický kras, kde navštívili několik zajímavých geologických lokalit. Z této terénní exkurze udělali moc zajímavou prezentaci.

Pak nás čekalo vystoupení mladých herců paní učitelky Hájkové. Zhlédli jsme „ekologickou“ pohádku nazvanou Špinavé království, do které se výborně promítlo to, že se pyšníme názvem „Ekoškola“. Herecké výkony všech zúčastněných byly skvělé.

Žáci paní učitelky Kubíkové nám předvedli pokusy „nejen ohnivé“. S napětím jsme sledovali, zda se experimenty, které vysvětlují různé fyzikální jevy, podaří. Vše klaplo na výbornou a nikdo z diváků neutrpěl újmu na zdraví.

Téma (Ne)zapomenuté sny nás přeneslo do sladkého nevědomí. Prezentace skupiny paní učitelky Kusákové byla zpracována jako video, které doprovázelo žáky při jejich výkladu. Téma souviselo se spánkem a sny, konkrétněji se jednalo např. o  fáze spánku, polohy při spaní, druhy snů apod.

Oborový den zakončila paní učitelka Gottwaldová se svými chemiky, kteří se zabývali problematikou kouření cigaret. Seznámili nás mj. s výsledky ankety, kterou provedli mezi deváťáky na naší škole, a předvedli modelový pokus plic kuřáka.

Všechny prezentace byly poučné i zábavné a pořádný potlesk po každém vystoupení svědčil o tom, že se líbily. Dík patří všem účinkujícím, jejich vedoucím i oběma výborným moderátorům.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

 

 

Sdílejte!