There is no place like home

IMG_20160426_123120V měsíci dubnu se třída VII.C s nadšením vrhla do e-Twinningového projektu There is no place like home. Projekt byl krátkodobý a zaměřil se na informace o evropských zemích, regionech a lokalitách, místních lidech a zvycích, zajímavých místech, rodném městě a v neposlední řadě i škole. Projekt pomohl rozvíjet IT dovednosti žáků a také jejich komunikační a organizační schopnosti. Výstupem tohoto projektu byla prezentace se zadanými informacemi. A jak se to žákům VII.C povedlo, můžete zhlédnout v příloze. Součástí přílohy je také certifikát, který dokládá naši účast na tomto mezinárodním projektu.

Our school

etw_certificate_126344_cz

Sdílejte!