Úspěšný závěr projektu „Na křídlech jeřábů“

logo_japonskoPáťáky čekal v pátek 6. května poslední den projektu „Na křídlech jeřábů“. Již od pondělí někteří z nich velmi pilně a pečlivě pracovali na závěrečných prezentacích spojených s tématy, které děti celým projektem provázely. Byly to Japonsko, Sadako Sasaki a Origami. Jednotlivé prezentace pak byly v pátek s velkým úspěchem představeny jednak oficiální delegaci ve složení pan starosta, pan místostarosta a pan ředitel, jednak také všem spolužákům. Z reakce dětí bylo patrné, kolik zajímavých poznatků si z tohoto výjimečného a v České republice ojedinělého projektu odnášejí. V závěru programu pak delegace 6 dětí předala  věnec složený z 1000 jeřábů v národních barvách panu Bazalovi a panu Zábranskému, kteří zajistí, aby se věnec dostal do Hirošimy k soše Sadako Sasaki. Jsme rádi, že se nám podařilo tento projekt dovést k cíli a že naši jeřábi pomyslně odletěli  právě ve dnech, kdy si připomínáme ukončení 2. světové války.

 

Sdílejte!