Jazyková animace

IMG_0107e středu 4. května se některé skupiny němčinářů ze 7., 8. a 9. ročníku a jedna třída ze 6. ročníku zúčastnily jazykové animace, kterou nabízí Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem. Jednalo se o zábavnou a hravou metodu, která slouží k podnícení zájmu o výuku druhého cizího jazyka. Z Tandemu k nám přijela paní Martina Buchna se spoustou aktivit, do nichž se může zapojit jak žák, který se němčinu ještě nezačal učit, tak i žák ovládající základy jazyka. Aktivity byly rozmanité, zaměřovaly se částečně na slovní zásobu, částečně na reálie a také na odbourání strachu z mluvení. Děti při nich zapojily všechny smysly a samy se přesvědčily, že němčina není žádný „strašák“. Nejenže uplatnily již získané vědomosti, ale dozvěděly se i některé zajímavé rozdíly mezi českou a německou kulturou, zjistily například, kolik znají značek z Německa, Rakouska i Švýcarska, a mohly se zeptat na to, co je ohledně německy mluvících zemí zajímalo.

Děkujeme jazykové animátorce za podnětnou návštěvu a věříme, že žáky motivovala v dalším vzdělávání v německém jazyce.

Sdílejte!