Cesta PETky Květky aneb Ekotým pro prvňáčky a druháčky

petkyVelkou pochvalu si zaslouží Ekotým prvního stupně za realizaci programu o putování (ne)jedné plastové láhve. Ekotým se rozdělil na čtyři pracovní skupiny, které postupně navštěvovaly první a druhé třídy. Šikovní Ekotýmáci nejprve dětem přečetli vlastní pohádku o PETce Květce, odlehčenou formou jim tak vlastně popsali celý proces třídění a recyklace. Měli k tomu samozřejmě přichystané názorné rekvizity. Pozornost dětí si následně ověřili několika otázkami. Na dataprojektoru jim poté pustili pohádkový minipříběh o třídění plastů s Mufem, Jů a Hele. Na závěr s dětmi vyplnili pracovní list zaměřený na třídění odpadků. Byla z toho pěkně sestavená vyučovací hodina, za kterou Ekotýmu patří obrovská pochvala!

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Sdílejte!