Den Země třeťáků a žáků ze IV.C

denzemeTřeťáci a žáci ze IV.C  ve spolupráci se SVČ Klubko podnikli výšlap z Jankovic a ze Salaše na Modrou.

Ze slohových prací:

Autobus nás dovezl do Salaše, kde jsme vystoupili. Potom jsme přišli ke Zlacké studánce. Tam jsme posvačili a plnili první úkol – k čemu slouží stromy. Napsali jsme, že jsou důležité pro kyslík, na výrobu nábytku, hraček, tvoří stín atd. Pak jsme šli strmým kopcem až k cyklostezce. Druhým úkolem bylo poznat ptáčka, který se živí mravenci a larvami…. Byl to datel. A třetím úkolem bylo zjistit, kolik roků má strom. Zjistili jsme to podle letokruhů. V posledních úkolech bylo spojit názvy rostlin s obrázky a poznat živočichy. Cesta skončila na Modré. Autobusem jsme odjeli na oběd.

Klára Vlková, III.B

V úterý 26. dubna jsme jeli autobusem na Salaš. Pak jsme šli ke Zlacké studánce. Tam jsme se zastavili a posvačili. Dělali jsme první úkol z pěti. Měli jsme napsat, k čemu jsou stromy užitečné. Potom jsme museli vyjít dlouhý a strmý kopec. Končil až u cyklostezky. Tam byla druhá přestávka a další úkoly. Dál to bylo jenom z kopce. Na rozcestí jsme nevěděli, jestli máme jít po cyklostezce dolů z kopce nebo pěšinou do lesa. Zavolali jsme do Klubka a nasměrovali nás do lesa po pěšině. Došli jsme k Památnému stromu. To bylo špatně. Tak jsme se otočili a šli k prvnímu rozcestí, kde jsme pokračovali po cyklostezce dolů. Po cestě jsme potkali děckaze III. A a IV.C. Tři kluci dostali rukavice a pytel a uklízeli po cestě odpadky. Celou cestu jsem uklízel odpadky. Užil jsem si to.

Jakub Vávra, III B

Jeli jsme autobusem na Salaš. Šli jsme ke Zlacké studánce. U studánky jsme svačili a mohli jsme se napít vody z pramene. Plnili jsme první úkol. Vydali jsme se po žluté do prudkého kopce, přitom jsem si natáhl nohu. Z cyklostezky jsme sešli do lesa. Zabloudili jsme. Uviděli jsme Památný strom. Nakonec jsme se trochu vrátili a setkali se III. A a IV.C. Společně jsme začali čistit přírodu. Sbírali jsme odpadky do pytlů. Po cestě jsem s kamarády házel šiškami. Šli jsme po polní pěšince a uviděli dva rybníky. Došli jsme na Modrou. Tam pro nás přijel autobus. Jeli jsme do školy.

Ondřej Třeslín, III.B

Nebyly nalezeny žádné obrázky

 

Sdílejte!