Poznáváme hmyz

hmyzV posledních dvou týdnech proběhl postupně v 1., 2. a 4. třídách výukový program, připravený střediskem volného času Klubko, s názvem Život s hmyzem.

Dvouhodinový program pro žáky základních škol byl rozdělen do několika bloků.  V úvodní části pozorovali mladší žáci části těla hmyzu – hlavně druhy tykadel, kusadel a křídel. Starší žáci „lovili“ obrázky hmyzu a snažili se je zařadit do následujících skupin: brouci, motýli, blanokřídlí, rovnokřídlí, síťokřídlí, ploštice. S tímto nejednoduchým úkolem dětem pomáhala paní lektorka. Další úkoly, které děti plnily ve skupinách, už byly stejné pro mladší i starší kategorii. Nejprve žáci skládali vývojová stádia hmyzu, poté poslouchali zvuky hmyzu na CD a snažili se je identifikovat, dále se seznámili s hmyzem žijícím ve vodě a na louce. Tímto končil program pro mladší žáky. Starší děti ještě čekalo závěrečné vyplnění pracovního listu, ve kterém byly shrnuty všechny nové poznatky. Velmi zajímavé pro nás všechny byly i tzv. hmyzí brýle, díky kterým jsme si vyzkoušeli, jak hmyz vidí.

Výukový program se všem zúčastněným velice líbil a věřím, že některé nově získané informace využijí nejen ve škole, ale i při jarních procházkách přírodou.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Sdílejte!