Peer program na 1.stupni

20160405_132517Tento vrstevnický program je důležitou součástí našeho Minimálního preventivního programu. Stal se na naší škole už tradicí. Navazuje na ostatní oblasti prevence rizikového chování na obou stupních základní školy ve Starém Městě. Peer programy organizuje metodik prevence v úzké spolupráci s psycholožkou naší školy. Peer aktivisté, žáci osmých a devátých tříd, se seznamují s problematikou různých druhů rizikového chování a vytvářejí prezentace na dané téma.
V letošním školním roce proběhlo  už druhé setkání peer aktivistů s dětmi ve 2. a 5. třídách. Peer aktivisté do svých programů pro nejmladší žáky zařadili mimo jiné vyprávění o nebezpečném vlivu všudypřítomné reklamy, hry a písničky, které děti velmi zaujaly a pobavily. Ve 3. třídách vysvětlili dětem zdravý životní styl formou prezentací na interaktivní tabuli a vyzkoušeli si své znalosti ve skupinách. Starším žákům promítali prezentace a vedli dialogy o šikaně s tím, jak se jejím formám bránit. Seznámili je rovněž s bezplatnou linkou bezpečí a se schránkou důvěry, která je umístěna ve škole. U nejstarších žáků se zaměřili také na problematiku požívání alkoholických nápojů a kouření. Seznámili je s různými technikami odmítání těchto společenských nešvarů. Například odmítnutí s vysvětlením, převedení řeči jinam, porouchaná gramofonová deska, odmítnutí jako pomoc. Při scénkách, které si děti na daná témata zahrály, se zasmály a zároveň poučily. Poslední setkání peer aktivistů s žáky v tomto školním roce se uskuteční 3. května.

Peer program realizujeme v rámci projektu Efektivní prevence, který podpořilo MŠMT.

Sdílejte!