Indiánská matematika v 1. ročníku

matikaV měsíci březnu jsme s žáky prvních tříd přestrojenými za indiány počítali v oboru čísel do deseti.V hodině pracovních činností si vyrobili malí indiáni čelenky a po splnění úkolů získávali indiánská pera. Ve výtvarné výchově si navrhli masku indiána. V hodině hudební výchovy se zase naučili zpívat píseň „Indián“ a tančit pravý indiánský tanec. Každý žák měl svoje originální indiánské jméno a každá třída svůj pokřik. Indiáni plnili rozmanité úkoly z učebnice matematiky a vyplňovali pracovní listy ze čtení a psaní. V tělesné výchově ukázali, jak jsou obratní a mrštní při zdolávání indiánské stezky. Všichni si vyučování užili a čelenky jim zůstanou jako vzpomínka na netradičně prožitou matematiku. Vyvrcholením projektu bude setkání indiánů a jejich náčelnic na „Indiánském setkání“ v přírodě při příležitosti Dne Země.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Sdílejte!