Rodičovský ples 2016

IMG_0365Rodičovský ples při Základní škole Staré Město je tradiční akce, na kterou se těší nejen rodiče žáků, ale především žáci samotní. Pro ně ples neznamená jen zatančit naučenou choreografii, ale zároveň se jedná i o jejich první krůčky do společnosti. Svěřenci se nácvikům věnovali několik měsíců, a to pod vedením paní učitelky Mgr. Jarmily Králové, Mgr. Miroslavy Oharkové Foltýnové a pana učitele Mgr. Jana Zábranského. Začátky nebyly nejlehčí, neboť ne všichni byli obeznámeni s tříčtvrtečním rytmem. Zanedlouho však již věděli, co znamená ono raz-dva-tři, dva-dva-tři a valčík se stal jejich věrným společníkem.

V den „D“ se všechny skupiny sešly již ráno a pilovaly naučené kroky. Nervozita stoupala, ale zároveň se všichni těšili na večer. Ples zahájili pan ředitel a pan předseda SRPŠ. Popřáli žákům hodně úspěchů, poděkovali pedagogům za nacvičení polonézy a seznámili přítomné s programem plesu. Poté již vpluly na parket první páry, aby předvedly své umění. Diváci se stali svědky toho, jak se děti změnily v elegantní mladé ženy a důstojné mladé muže. Výkony byly obdařeny zaslouženým potleskem, úsměvy příbuzných a přátel, a možná i utajenou slzičkou pyšných maminek. Žáci si skutečně zasloužili velkou pochvalu a uznání, neboť do tance vložili kromě energie i emoce a vše zvládli i přes neočekávané nesnáze.

Návštěvníci našeho bálu si poté mohli zatančit na diskotéce, o kterou se postaral DJ Jerry, nebo v hlavním sále na klasičtější tóny díky hudební skupině VHS Nedakonice. Tombola byla jako každý rok bohatá a nabízela nejrůznější výhry. Letošní polonézu hodnotíme jako dosud nejzdařilejší, která svým provedením nasadila vysokou laťku jak ostatním školám, tak i našim budoucím devátým ročníkům.

Video z polonézy

Video z polonézy

Slovácký deník

 

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Sdílejte!