Zápis do 1. třídy

Dne 28. 1. 2016 se koná slavnostní zápis dětí do 1. ročníku základní školy.

Zápis se týká dětí narozených 1. 9. 2009 až 31. 8. 2010 a bude probíhat v přízemí budovy ZŠ St. Město, náměstí Hrdinů 1000, od 11.00 do 17.30 hodin.

Zápis se týká také dětí, které měly pro školní rok 2015/2016 povolen odklad školní docházky.

Vzhledem k plynulému průběhu zápisu budete v měsíci lednu v mateřských školách seznámeni s časovým rozvrhem. Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaši účast.

Zákonní zástupci přijdou s dítětem a přinesou s sebou:

– žádost

– občanský průkaz, popřípadě jiný doklad totožnosti

– rodný list dítěte

– vyplněný „Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku ZŠ“

Pokud rodiče budou pro dítě žádat odklad školní docházky, přinesou s sebou vyjádření příslušného lékaře a vyšetření z pedagogicko-psychologické poradny či SPC.

Zápisu se mohou zúčastnit i mimořádně nadané děti, narozené od 1. 9. 2010 do 31. 12. 2010. Žádost o přijetí u těchto dětí musí být vždy doložena vyšetřením z pedagogicko-psychologické poradny.

Dotazník obdrží zákonní zástupci v MŠ, k dispozici je také v ZŠ nebo jej najdou v sekci Pro děti a rodiče, dále informace a formuláře.

Sdílejte!