S Ekotýmem do nového roku 2016

2016Rok 2015 jsme s naším týmem „tlapek“ zakončili přípravou a následným prodáváním výrobků ze starých triček na vánočním jarmarku. Jarmark jsme využili navíc jako kampaň proti plýtvání textilem. V roce 2015 jsme se také zúčastnili výjezdu s žákovským parlamentem. Po návratu jsme rozjeli další projekty. Do práce jsme se nadchli, a proto se s vervou vrháme také do nového roku.

Rok 2016 jsme odstartovali doplněním sedáků na chodby. Pokračujeme v projektu WC Art, sbíráme plastová víčka a hliník na adopci pandy červené, nově jsme do tříd připravili boxy pro sběr vršků z PET láhví a také starých baterií.

Naším hlavním cílem v roce 2016 je ale obhájení titulu Ekoškola. Přihlášku na audit budeme zasílat již v únoru. Abychom titul získali, snažíme se stále řídit zásadami školního Ekokodexu.

Proto si ho teď s námi připomeňte:

1) zbytečně nesvítíme

2) třídíme odpad

3) udržujeme pořádek

4) neplýtváme papírem

5) pečujeme o zeleň

6) neplýtváme energií

7) chráníme přírodu

8) větráme krátce a intenzivně

Jan Kočenda, 8.C

logo_eko

Sdílejte!