Hodiny literární výchovy tak trochu jinak

LogoIMG_0027V letošním školním roce se účastníme projektu Cizí jazyky nám otvírají svět, jenž je spolufinancovaný fondem ESF a státním rozpočtem ČR a díky kterému jsme pootevřeli výuku literární výchovy tak trochu „netradičnímu pojetí“. Představte si třídu, kde je každý žák začtený do své vlastní knihy, kde neuslyšíte žádný šum, mluvení, kde se nikdo nevrtí na židlích. Zkrátka, kde mají všichni žáci hlavy skloněné a soustředí se na příběh, který jim ubíhá před očima na stránkách knihy, již si sami zvolili. V takové třídě byste uslyšeli i špendlík spadnout. Tento malý zázrak se nazývá projekt Čtenářské dílny a je nedílnou součástí výše uvedeného projektu. V současné době je téměř neuvěřitelné, že žáci přijali tento způsob výuky s takovou samozřejmostí a těší se na hodiny literární výchovy formou čtenářských dílen.

Cílem projektu je podnítit zájem žáků o čtení a naučit je vnímat krásu a podstatu přečteného textu. Velice jednoduše bylo v předchozí větě řečeno to, co se odborně označuje jako čtenářská gramotnost. Přes počáteční obavy, zda lze vůbec učit žáky literatuře, pokud každý žák bude mít jiný text, jsme se rychle přenesli, a to díky odborným školením, jichž se účastnili vyučující českého jazyka. Celou hodinu spojuje jeden sledovaný jev, který je žákům vysvětlen hned na počátku hodiny a každý žák ho potom individuálně sleduje ve své knize. Po bloku asi dvacetiminutového tichého čtení se zpravidla otevírá diskuse k zadanému jevu. Díky umu vyučujících českého jazyka, jejich schopnosti naslouchat a dovedně nasměrovat diskusi na dané téma, žáci aktivně přidávají své postřehy a zážitky ze své četby. Nebojí se vystoupit se svým názorem a zdůvodnit ho na základě toho, co se dočetli ve své knize. Své postřehy následně krátce shrnují pomocí další zpětné vazby, např. pracovního listu k danému jevu. Vše se děje na základě přirozenosti žáků.

Prozatím projekt probíhá v několika pilotních třídách na 1. i na 2. stupni naší školy. Zbývá ještě zodpovědět otázku, odkud žáci berou knihy do hodin literární výchovy. Jednak jsme díky tomuto projektu získali do školní knihovny kolem tří set kusů nových knih, jednak si žáci mohou donést z domu knihu vlastní. Díky těmto možnostem se nejen žáci, ale i učitelé stávají svědky jakési „burzy knih“, kdy se kniha stává nejcennějším artiklem a její cenu podtrhuje navíc sám čtenář. Z pozice vyučujících jste pak svědky toho, kdy se nějaký titul díky referencím samotného čtenáře stává z hodiny na hodinu doslova třídním bestsellerem.

Vzhledem k opravdu pozitivní odezvě jak mezi žáky, tak mezi vyučujícími se výuka ještě v tomto školním roce postupně rozšíří i do ostatních tříd a doufáme, že i nadále bude mít výuka literatury prostřednictvím čtenářských dílen své příznivce a bude se nám i nadále dařit naplňovat jejich pravý smysl.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Nebyly nalezeny žádné obrázky

 

Sdílejte!