Další kolo Pecka filmu je tady!

25. srpna bylo vyhlášeno další kolo Pecka filmu, tentokrát na téma „Teddy Bear zachraňuje svět!“. Úkolem dětí bylo nakreslit komiks na zadané téma, u 2. stupně základních škol v angličtině. Naši školu reprezentují práce Anežky Berkové ze 7. C, Barbory Lesové ze 7. C, Veroniky Habáňové ze 6. C a Valentýny Cíchové ze 6. D. Vernisáž proběhne 25. listopadu v 15:00 hod. ve foyer kina Hvězda. Práce, které se umístí na prvních místech, budou vystaveny v Kinokavárně kina Hvězda.

Podpořte naše žákyně svými hlasy na adrese: http://peckafilm.uh.cz/soutez/9/#d61b. Hlasovat můžete do 20. listopadu do 16:00 hod.

Sdílejte!