Ekohraní

ekohraniBezvadný den čekal ve čtvrtek žáky čtvrtých a pátých tříd. Děti z ekotýmu prvního stupně si totiž pro své spolužáky připravily zábavně naučný program nazvaný Ekohraní věnovaný třídění a recyklaci. Akce probíhala paralelně ve dvou třídách a zúčastnila se jí postupně téměř stovka dětí, o kterou se staralo sedmnáct členů ekotýmu. Celé dopoledne bylo čistě v režii našich malých ekotýmáků a nutno podotknout, že organizaci tak náročného projektu zvládli na výbornou. Odměnou jim bylo uznání spolužáků a fakt, že se všichni dobře bavili.  Zároveň si přitom nenásilnou formou opakovali a osvojovali poznatky týkající se problematiky odpadů.

Jednotlivé třídy přicházely do učeben, ve kterých je nejprve ekotým přivítal, objasnil průběh programu a poté si je přizval ke čtyřem různým stanovištím. Všechna stanoviště obsahovala vždy zábavnou praktickou část a poté následovaly vědomostní úkoly.

Na prvním stanovišti trénovaly děti hmat. Šmátraly v kouzelné krabici a poznávaly různé druhy odpadu. Pracovní list byl zaměřený na bioodpad. Druhá disciplína Odpadková hora bylo třídění odpadu do speciálních tašek, načež se děti zamýšlely nad výrobky ze skla. Třetí zastavení se nazývalo Dobrá trefa. Jak již název napovídá, jednalo se o házení do koše – a to papírových koulí, jelikož se papíru věnovaly i v následující  teoretické části. Poslední zastávkou byl Petko-hokej, kdy měli všichni pouze za pomoci dvou plastových florbalových hokejek dopravit PET lahev do koše. Problematika recyklace plastů je totiž čekala v závěrečném pracovním listu.

logo_ekoProgram pro jednu třídu zabral rovných 80 minut, protože na jednotlivých stanovištích se skupiny střídaly po dvaceti minutách. Skupiny byly již den předem vybaveny hrací kartou, na kterou si vymyslely vlastní originální název. Jako skvělá pomoc se ukázala účast tří starších kluků z ekotýmu druhého stupně, kteří mezi nás zavítali, aby pomohli s časomírou a vyhodnocováním pracovních listů a disciplín. Díky, hoši!

Báječné na celé akci bylo, že se všichni žáci do plnění úkolů pustili s vervou a nasazením a odcházeli zpátky do svých tříd spokojení. Všechny zúčastněné tímto chválíme!

Malým ekotýmákům patří velký dík za přípravu celého programu. Musíme si uvědomit, že to pro ně bylo skutečně náročné dopoledne, jelikož se u jedné dvojice na stanovišti vystřídalo během programu celkem dvanáct skupin. Výborně ekotýme, zvládli jste to na výbornou!!!

Nebyly nalezeny žádné obrázky

 

Sdílejte!