Třídění odpadů v domácnostech

20151005_154324[1]Vážení rodiče,
v minulém školním roce se do vašich rukou dostalo dotazníkové šetření Třídění odpadů v domácnostech, jehož výsledky nyní přinášíme.
Šetření proběhlo ve dvou vlnách. Nejprve jsme dotazník zaslali v papírové podobě, zpět se nám vrátilo ale pouze 69 odpovědních listů a vybírání odpovědníků nazpět bylo časově i organizačně náročné. grafy3Proto jsme využili možnosti zaslat dotazník v elektronické podobě, během měsíce nám odpovědělo 101 respondentů, což nás velmi potěšilo. Pracovali jsme tedy s informacemi od 170 domácností ze Starého Města i blízkého okolí. Do šetření se kromě Staroměšťáků zapojili také domácnosti z Buchlovic, Jalubí, Salaše, Polešovic, Nedakonic, Ořechova, Boršic, Kostelan a Zlechova.Výsledky nás velmi mile překvapily, 100% dotazovaných domácností třídí alespoň nějakým způsobem. Nejčastěji se v rodinách třídí plasty (96%), papír (87%) a sklo (81%). Nejméně se v domácnostech třídí hliníkový odpad (39%).
Dotazovali jsme se též na to, jestli odnášíte odpad do sběrných kontejnerů. Možnost zanechávat odpad ve sběrných kontejnerech využívá 93% respondentů. Zajímali jsme se také o speciální sběrné kontejnery na elektroodpad a oděvy. Kontejnerů na elektroodpad využívá 84% dotazovaných domácností a kontejnerů na oděvy 85% domácností.
logo_ekoDále jsme se tázali na likvidaci odpadů ve sběrných dvorech. Do nich vozí odpad 88% rodin. 12% domácností sběrných dvorů nevyužívá, možná kvůli tomu, že některé obce např. Jalubí nebo Zlechov sběrný dvůr nemají. Nejčastěji do sběrných dvorů odevzdáváme použitý odpad z domácnosti jako např. staré koberce (57%), nebezpečný odpad (55%), starý nábytek (48%), stavební odpad (48%) nebo kovy (48%).
Na konci dotazníku bylo pro nás velmi pozitivní zjištění, že 93% domácností motivuje k třídění odpadů vztah k životnímu prostředí, menší část dotazovaných uvedla finanční důvody.
Děkujeme za spolupráci!
Tlapku na to!
Váš Ekotým

 grafy2grafy1

Sdílejte!