Návštěva radnice

radniceProjektový den třetích tříd v rámci tématu Naše obec byl zahájen návštěvou radnice Starého Města.
V pátek 2. října se třeťáci zúčastnili besedy na radnici ve Starém Městě. Vzhledem k velkému počtu dětí jsme se rozdělili na dvě skupiny. Jedné se ujal starosta Josef Bazala a druhé místostarosta Martin Zábranský. Děti navštívily obřadní síň, kde se dozvěděly zajímavosti z historie Starého Města. Žáci se do diskuze aktivně zapojovali. Vzpomněli Památník Velké Moravy a další důležité objekty města. Seznámili se se symbolem Starého Města, vlajkou, na které je vyobrazen kostelík, řeka Morava a palisáda. Zastavili se v zasedací místnosti a dozvěděli se, že se zde schází pravidelně 17  zastupitelů, které si zvolili občané Starého Města a kteří řídí chod města. Dále se seznámili s jednotlivými odbory MěÚ, s jejich činností a významem. S velkým zájmem poslouchali a zajímali se o dění, zbraně, kamerový systém  a vybavení policejního auta na  stanici městské policie. Ve středu 7. října některé třídy zavítají také na Obecní úřad do Kostelan nad Moravou, odkud pochází 10 žáků v ročníku. I tam se určitě dozvíme plno zajímavostí. Těmito návštěvami  si žáci prohloubí své vědomosti k učivu prvouky Naše obec a v dalších dnech budou moci své znalosti uplatnit v projektovém vyučování. Znalosti obohatí obrázky a zajímavostmi, které vyhledají na internetu doma i ve škole. Určitě si hravě poradí s pracovními listy, které pro ně připraví paní učitelka, a prezentací své práce ve skupinách. Výsledky skupinové práce můžete v brzké době zhlédnout ve fotogalerii.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Sdílejte!