Nové cesty ke vzdělání

LogoOd 1. září realizujeme projekt Nové cesty ke vzdělání, který je zaměřený na podporu kurikulární reformy a výuku cizích jazyků. Celková výše podpory je 360 501,- Kč. Aktivity projektu:

Rozvoj technických dovedností žáků na II. stupni

– to je název první aktivity, jejímž cílem je vytváření výrobků

– dojde také ke zlepšení vybavení školích dílen.

Rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku zaměřenou na zlepšování technických dovedností žáků základní školy

– vyučující pracovních činností využije nabídky dalšího vzdělávání pedagogů

Individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností učitleů v anglickém/německém jazyce formou blended learningu

– celkem 15 vyučujících jazyka anglického  a jazyka německého v období říjen – prosinec 2015 se bude touto metodou vzdělávat minimálně dvacet výukových hodin

Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém jazyce formou blended learningu

– nabídky bezplatného vzdělávání využije celkem 40 žáků 8. – 9. ročníku, kteří navštěvují volitelný předmět konverzace v jazyce anglickém

 

Sdílejte!