Den jazyků na I. stupni

den_jazykuPříjemně strávená hodina anglického jazyka čekala v pátek 25.září všechny žáky čtvrtých a pátých tříd.  Pátý ročník si nejprve zábavnou formou procvičil probranou slovní zásobu. Děti hledaly popletená slůvka, ukrytá na školním hřišti, která se týkala tematického okruhu město. Poté je čekal kvíz zaměřený na rozpoznání památek a zajímavostí Velké Británie. Všichni si zasloužili velkou pochvalu, protože se do plnění úkolů pustili s velkým nasazením. Vzhledem k nepříznivému počasí plnily čtvrté třídy úkoly v prostorách školní jídelny a suterénu budovy 1000. Úkoly byly přizpůsobené jejich znalostem a děti se do jejich splnění vrhly s patřičným soutěživým duchem. V průběhu celého týdne se páté třídy věnovaly významným stavbám, zajímavostem a osobnostem Spojeného království, téma bylo dále zpracováváno i v hodinách výtvarné výchovy a dnešní soutěžní dopoledne tak bylo příjemným procvičením získaných znalostí.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Sdílejte!