Seznamovací aktivity 6. ročníku

IMG_0048Posledního srpna skončily dětem prázdniny a vrátily se zpět do školních lavic. Pro žáky šestého ročníku je tento návrat spojený s velkou změnou. Usedají do tříd v jiné budově školy než před prázdninami. Někteří z nich mají úsměv na tváři, jiným se v očích odráží obavy kvůli novému kolektivu, neznámým pedagogům a náročnějším vyučovacím předmětům. Právě kolektiv je to, co jim může v přechodu na druhý stupeň pomoci. logo_zlinsky_krajProto se hned 2. září po organizačních záležitostech věnují seznamovacím aktivitám ve svých třídách. Třídní učitelé si pro ně připravili zajímavé hry, aby si především nově příchozí děti zapamatovaly jména svých spolužáků a ke každému informaci, která jednotlivé děti charakterizuje.

3. září se pak všechny čtyři třídy vydávají na procházku Starým Městem, aby se dozvěděly něco nového a zajímavého o obci, v níž stráví následující čtyři léta. Na předem připravených stanovištích v knihovně, informačním centru, vlakovém nádraží a v Kovosteelu žáci pozorně poslouchali výklad vyučujících a následně plnili ve skupinkách zadané úkoly. Rozvíjeli tak schopnost kooperace a komunikace a snažili se pro svou skupinu získat co nejvyšší počet bodů. Po návratu do školy vyhodnotili třídní učitelé soutěž a odměnili děti sladkostmi.

V příštím týdnu ještě čeká žáky dvoudenní seznamovací pobyt na Smraďavce. Přejeme našim šesťákům, aby se jim na druhém stupni líbilo a aby byli úspěšní nejen v jednotlivých předmětech, ale i v mimoškolních aktivitách.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Sdílejte!