Informace jídelny pro 6. ročník

Pokud si žák přijde překódovat čip, obdrží od paní vedoucí heslo i kód,  kterým si může měnit objednávky stravy. Upřesnění ke stravování je na stránkách.

Sdílejte!