Zahájení nového školního roku

proběhne na II. stupni v úterý 1. září v 8 hodin. Slavnostní zahájení školního roku na I. stupni proběhne na školním dvoře v 9 hodin. S sebou přezůvky, aktovky a psací potřeby. Ukončení je na II. stupni v 9.35 hodin, autobusy budou upřesněny.

Ve středu 2. září v jídelně školy v 16 hodin proběhnou třídní schůzky pro rodiče žáků 6. ročníku.

Informace pro strávníky I. stupně:

Všichni dosavadní strávníci jsou od středy 2. 9. přihlášení na oběd. Změny ve stravování si mohou vyřídit od pondělí 24. 8. v době od 8 do 14 hodin osobně nebo telefonicky (702 278 874), případně na jidelna1@zsstmesto.cz. Žáci 1. ročníku si od pondělí 24. 8. od 8 do 14 hodin vyzvednou přihlášku na stravování, zakoupí si čip (115,- Kč) a domluví začátek odběru stravy. V této době se mohou přihlásit i noví zájemci.

Informace pro strávníky II. stupně:
Všichni dosavadní strávníci jsou od středy 2. 9. přihlášení na oběd. Změny ve stravování si mohou vyřídit od čtvrtka 27. 8. v době od 8 do 12 hodin osobně nebo telefonicky (702 278 875), případně na jidelna@zsstmesto.cz. Žáci 5. ročníku, kteří se stravovali na I. stupni, budou převedeni do evidence II. stupně automaticky. Od čtvrtka 27. 8. od 8 do 12 hodin si mohou zakoupit čip (115,- Kč) a domluví začátek odběru stravy. V této době se mohou přihlásit i noví zájemci.
Díky probíhající rekonstrukci jídelny jsou možné změny. V úterý 1.9. na II. stupni nevaříme.

Informace pro rodiče žáků 6. ročníku

Seznamy sešitů pro žáky II. stupně

Umístění učeben na II. stupni

 

Sdílejte!