Dny prevence očima ŽP

IMG_5875Čím dál častěji se setkáváme s různými druhy závislostí, vyskytují se nejen v životě dospělých, ale bohužel i u nezletilých dětí. Naše škola proti závislostem bojuje organizací peer programů, kdy starší žáci předávají těm mladším informace o prevenci a dalších činnostech poškozující vlastní zdraví. Na naší škole proběhly „Dny prevence“, do kterých se v úterý a ve středu 23. a 24. června zapojil i žákovský parlament. Pro žáky sedmého ročníku byl připravený velmi pestrý program. Žáci byli rozděleni do tří až pětičlenných skupinek a navštěvovali 5 různých stanovišť. Prvním stanovištěm byla reklama a její vliv na člověka. Povídali jsme si o cílech, kladech, záporech, říkali si, co reklama nesmí a jaké jsou její hlavní triky, aby nás zaujala. Znalosti dětí jsme doplnili o názorné ukázky skrytých reklam, také těch nevhodných a nakonec jsme diskutovali o současných reklamách. Na dalším stanovišti, které neslo název kouření, si  žáci povídali o látkách obsažených v cigaretách i v kouři, nemocech, které cigarety způsobují, a o celkovém nebezpečí při dlouhodobém kouření. Na stanovišti s názvem poruchy příjmu potravy seznámila děvčata žáky s potravní pyramidou, ujasnila, kolik bychom denně měli sníst porcí jídla a na jaké druhy se dělí potrava. Dále žákům objasnila příčiny a příznaky mentální anorexie a bulimie. Nesmělo chybět stanoviště, kde si žáci povídali o alkoholu a drogách. Žáci se mohli dozvědět, kolik má jaký nápoj procent alkoholu, co může udělat s lidským tělem a jaké jsou následky požívání alkoholu. Na posledním stanovišti, tedy na stanovišti virtuální realita, byli žáci uvedeni do hrozeb, které číhají na internetu. Seznámili se s různými sociálními sítěmi a dostali rady, na co si na internetu dávat pozor. Ve druhé části dne se žáci seznámili s geocachingem. Měli za úkol najít pomocí GPS navigace ukryté poklady. Druhý den se žáci chopili holí a vydali se dynamickou severskou chůzí neboli Nordic Walking směr Velehrad. Doufáme, že si žáci z celého dne odnesli spoustu užitečných informací. Jsme rádi, že jsme měli možnost přiblížit základy prevence a pohovořit s nimi o závažnostech, které na nás čekají na každém kroku.

(Michaela Grebeňová, VIII. D)

Děkujeme všem externistům, kteří na jednotlivých stanovištích hovořili o závislostech. A také našim parlamenťákům, kteří školitelům pomáhali a byli jim nápomocni.

Poslední projekt žákovského parlamentu v tomto školním roce se opravdu vydařil a věříme, že takových povedených akcí bude mít parlament v příštím roce také hodně.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Sdílejte!