Všeználek a Smajlík na exkurzi v TV Slovácko

televizeOčima Míši Grebeňové: Celý tento školní rok byl velmi náročný, přestože se zdá, že utekl rychle jako voda. Redakce školního časopisu po celý rok taky pilně pracovala. My redaktoři jsme po celý rok psali různé povídky, příběhy, básničky, vytvářeli křížovky a obohacovali žáky i učitele různými vtipy.
Na návrh obohatit nás nějakými novými zkušenostmi ze světa žurnalistiky nám nakonec bylo vyhověno. Ve středu 24. června se časopis Všeználek spolu s devíti členy časopisu Smajlík vydal na exkurzi do TV Slovácko. Sešli jsme se všichni v 8 hodin ráno na autobusovém nádraží v Uherském Hradišti, abychom nasedli do autobusu, který nás dopravil až k Panskému dvoru v Kunovicích. Přivítala nás redaktorka televize, paní Šárka Hánová, která nám nejprve objasnila historii žurnalistiky a následně nám prozradila nějaké tipy, kterými bychom svou tvorbu mohli obohatit. Poté nás vzala do samotného studia, kde jsme si mohli zkusit mluvit jako opravdoví komentátoři televizních zpráv. Dále jsme pronikli do tajů moderování televizních novin a sami jsme si ho mohli vyzkoušet. Někteří odvážlivci si stoupli před plátno, zaostřili svůj zrak na čtečku a na chvíli si vyzkoušeli, jaké to je být v kůži moderátora. Na konec nás paní redaktorka vzala do střižny, kde jsme si mohli prohlédnout závěrečnou fázi práce na reportáži. Můžu za všechny říct, že tato exkurze nás opravdu velmi obohatila a doufáme, že nás čeká nějaká další.
V tomto školním roce nás opustí naše šéfredaktorky, tedy paní učitelka Ondrušková i paní učitelka Směšná. Nerady se s nimi loučíme. Pomáhaly nám sestavovat strany školního časopisu, dávaly nám návrhy, když ty naše nám už došly a smály se s námi a ladily tak lepší atmosféru. Jménem všech redaktorů časopisu Všeználek chci poděkovat paní učitelce Směšné za zorganizování této události i paní učitelce Ondruškové za to, že po celý rok tak dobře vedly a daly nám spoustu příležitostí. Děkujeme za vše, moc si toho vážíme!

Michaela Grebeňová 8.D

Sdílejte!