Rozloučení s žáky 9. tříd

_DSC0116Ve čtvrteční odpoledne se sál staroměstské sokolovny naplnil slavnostní atmosférou. Konalo se zde totiž rozloučení s našimi žáky 9. ročníku. Kromě nich a jejich třídních učitelů přišlo také vedení školy, zástupci obcí, rodiče, učitelé a přátelé dětí. V 15 hodin se loučila třída IX. A s třídními učitelkami Ing. Petrou Šáchovou a Mgr. Jitkou Banou a třída IX. B s třídním učitelem Mgr. Janem Zábranským. V 17 hodin je vystřídaly třídy IX. C a IX. D. Třídní učitelkou IX. C byla Mgr. Jana Slančíková a IX. D Mgr. Věra Mlčúchová.Po počátečních potížích s technikou probíhal program plynule a přítomní měli možnost si poslechnout slavnostní projevy a poděkování, které pronesli zástupci jednotlivých tříd. Děti vložily do projevů všechny své zážitky, které během školní docházky nasbíraly, a vyjádřily tak velký dík nejen učitelům, ale také rodičům. Navíc si každá třída připravila video složené z fotek či krátkých videosekvencí, jímž připomněla významné akce z posledních čtyř let strávených na druhém stupni. Třídní učitelé představili všechny žáky a pan ředitel a pan starosta rozdali dětem pamětní listy. Atmosféru doplnily i písně, které zazpíval školní sbor, či recitace vtipné básně.

Přejeme všem deváťákům, aby přes prázdniny načerpali síly k dalšímu studiu a úspěšně vykročili do nové životní etapy.

Video IX.A

Video IX.B

Video IX.B – II. část

Video IX.C

Video IX.D

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Sdílejte!