Učíme se umět si poradit

IMG_5875Během života se každý z nás dostává do nejrůznějších situací. Abychom si s nimi dokázali poradit,případně jim předcházet, proto ve dnech 23.- 25.června probíhaly na naší škole dny prevence a ochrany člověka za mimořádných situací. Můžeme se dostat do situace, kdy bude naši pomoc a péči potřebovat někdo jiný, někdo z rodiny, kamarád nebo úplně cizí člověk. Můžeme to být právě my, na kom bude záviset jeho život. Důležité je nezpanikařit a umět si poradit. Žáci naší školy se také seznamovali s nejrůznějšími tématy ochrany člověka za mimořádných situací. Bylo to poskytnutí první pomoci, topografie, škodlivost alkoholu a drog, protože závislost na těchto látkách není pouze škodlivá, ale přímo životu nebezpečná. Seznámili se také s int. systémem a obsahem evakuačního zavazadla. Vše bylo propojeno pohybovými aktivitami, které vedly až na Velehrad. Prevence nám tak pomáhá předcházet nemocem, udržovat si zdraví, vyhýbat se nebezpečným situacím, konfliktům. Životní moudrost nám říká, že kdo je připraven, není zaskočen.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Sdílejte!