Všechno nejlepší, Ekoškolo!

Dne 5. června  proběhnou oslavy 10. výročí existence programu EKOŠKOLA v České republice. Naše škola oslaví 10. výročí jeho vzniku “tancem sedmi kroků“. Slyšeli jste už někdy o programu „Ekoškola“? Doufáme, že ano! Jedná se totiž o mezinárodní vzdělávací program, jehož cílem je, aby se žáci škol společně s učiteli podíleli na snížení ekologického dopadu školy na životní prostředí, na zlepšení prostředí školy a jejího okolí. Vzdělávací program je určen pro základní a střední školy, naše škola je v něm zapojena již třetím rokem. Žáci a učitelé aktivně spolupracují nad tématy voda, odpady, energie, přičemž velká část zodpovědnosti za splnění cílů je ponechána právě žákům. Žáci jsou povzbuzováni ve své aktivní roli a jsou vedeni k odpovědnosti za svoje jednání. Postup práce je určen 7 kroky, které školu a její Ekotým provedou programem a zaručí naplnění kriterií pro získání mezinárodního ocenění. Žáci zakládají školní Ekotým, analyzují ekologický stav školy a plánují opatření, která v průběhu školního roku realizují. Od počátku 90. let se sdružení TEREZA začalo zaměřovat na učitele a žáky a začalo vytvářet ekologické programy pro školy z celé republiky. Programy se snaží o to, aby děti porozuměly přírodě, vytvořily si k ní vztah a aktivně jednaly ve prospěch dlouhodobé ochrany životního prostředí.

Za EKOTÝM T. Zambalová, K. Macková

Sdílejte!