Hliník se odstěhoval … do Tupes

IMG_0290Tento slogan vítal chlapce z osmých tříd, kteří v úterý 19. května zavítali do firmy ALUCAST, s.r.o. v Tupesích. A o tom, že se to zde hliníkem jen hemží, se zanedlouho přesvědčili.Na začátku exkurze nás přivítal jednatel společnosti pan Ing. Jarmil Cileček, který naše putování za hliníkem začal slovy, kolik málo mladých lidí jde pracovat do technických oborů. Pak naše kroky již směřovaly přímo do výroby. Opatřeni ochrannými brýlemi jsme nahlíželi do jednotlivých dílen a odtajňovali to, co stojí za litým hliníkovým odlitkem, na který se právě tato firma zaměřuje a který dodává do celého světa. Chlapci si vyzkoušeli, jak vytáhnout voskovou formu budoucího odlitku, následně jsem se podívali jak se upravuje do požadovaného tvaru, jak se obaluje, aby se na něj mohl vlít hliník, jak se vosková forma nakonec z odlitku vytahuje, byli jsme i v zóně kontroly, kde jsme všichni nakonec dostali na památku jeden litý hliníkový odlitek. Pokračovali jsem cestou po firmě k zaměstnanci, který má na starosti počítačovou grafiku odlitku. Také si chlapci vyzkoušeli měření chemických látek v určitém vzorku odlitku nebo zkoušeli, jakou sílu má hliníková tyčinka a při jaké síle se zlomí. Paní nám potom ukazovala, kde se konkrétně s jejich výrobky můžeme setkat. Už víme, že firma ALUCAST dodává hliníkové odlitky do letectví (konkrétně se zaměřuje na letouny AIRBUS, BOEING), zdravotnictví, do optiky a do mnoha dalších oborů. Poslední chvíle v Tupesích jsem strávili s panem Cilečkem v zasedací místnosti, kde nám byly ukázány vize do budoucnosti, takže se chlapci mohli přesvědčit, že v daném oboru se určitě dá uplatnit. Možná mají osmáci o čem přemýšlet, za rok je čekají přijímací zkoušky, takže exkurze mohla být pro někoho inspirací, jakou cestu zvolit.

Děkujeme všem zaměstnancům firmy ALUCAST za prohlídku a vstřícnost.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Sdílejte!