Matematické soustředění pod mlhou Bílých Karpat

IMG_0505Každý rok jsme za okny našich tříd pozorovali, jak naši spolužáci ze šestých a osmých ročníků odjíždějí na matematické soustředění. Tentokrát jsme to byli konečně my. Na dlouho námi očekávaný dvoudenní pobyt jsme vyrazili za zvuku školního zvonění na první vyučovací hodinu dne 28. dubna. Na místo jsme dorazili za krásného slunečného počasí, které se postupem dne zhoršovalo. Po přivítání s místním pejskem a ubytování se jsme zahájili první matematické aktivity. V podobě čtyř skupinek jsme postupně vystřídali 4 stanoviště, kde na každém z nich čekal nelehký úkol – vyřešit matematické a logické úlohy. Po zaslouženém obědě a odpočinku jsme se rozdělili do dvojic tvořených vždy šesťákem a osmákem. Měli jsme dvě a půl hodiny na vypracování čtyř pracovních listů.
Po náročném dni jsme si vyslechli výsledky naší snahy, někteří z nás obdrželi diplomy a sladké odměny a poté, co jsme zhlédli film, jsme zapluli do peřin.

Ráno jsme se probouzeli s načerpanou energií za zamračeného nebe, které se tentokrát však v průběhu dne vyjasňovalo. Po snídani jsme si zahráli hru Kupky, následně na to jsme se opět rozeběhli po čtyřech stanovištích. Nezbývalo než rozdat další diplomy, zhodnotit celý pobyt, zabalit si a vyrazit zpátky do našich milovaných domovů.

Na závěr bych chtěla poděkovat paní učitelce Kubíkové, Kardosové, Slančíkové a panu učiteli Navrátilovi za trpělivost, pevné nervy a skvěle naplánované letošní matematické soustředění.

Michaela Grebeňová 8. D

Nela Vávrová 8. D

Sdílejte!