Pozvánka na akci „Hravě, bezpečně a zdravě“

Pozvánka na akci „Hravě, bezpečně a zdravě“ v rámci projektu „Bezpečně a zdravě do života  – rozvoj kompetencí v základním a středním vzdělávání“. Akce se koná na FLKŘ UTB v Uherském Hradišti. Workshopy pro pedagogy i veřejnost probíhají v pátek 17. 4. od 14:00 h do 16:55 h, 17:15 – 19:15 h a v sobotu od 8:30 – 10:30 h a 11:00 h do 13:00 h (formou rotace skupin). Témata workshopů jsou:
• Stimulace zdravého držení těla a postupy proti rozvoji obezity
• Uplatnění technologií GPS a práce s otevřenými zdroji pro podporu orientace v prostoru a pohyb
• Hry a užitečná zaměstnání pohybem
• Civilizační rizika a metody prvotní prevence a motivace k ní
Zajištěno je vybavení pro aktivní zapojení včetně technologických novinek.

Sdílejte!