Summer camps – letní anglický tábor

Education Services organizuje ve dnech 10. – 14. srpna ve spolupráci s naší školou letní příměstský anglický tábor pro děti ve věku od 6 do 16 let, denně od 8 do 16 hodin. Tábor v ceně 1 999,- Kč by probíhal v budově I. stupně. Cena zahrnuje učební a sportovní pomůcky, oběd, zkušené animátory, sportovní aktivity. Děti si zahrají společenské a vědomostní hry v anglickém jazyce, při volnočasových aktivitách budou denně konverzovat s rodilými mluvčími. Tábor proběhne při minimální počtu 15 dětí. Zájemci se mohou hlásit do 14. dubna na I. stupni p. Veronice Fialové, na II. stupni p. Petře Šáchové.

Sdílejte!