Společně dokážeme cokoliv

V tomto školním roce jsme se zapojili do projektu „Společně dokážeme cokoliv, aneb Měsíc za mír a nenásilí“. Výstupem je materiál, který byl také poslán  poslancům. Všechny materiály také kolovaly na sociálních sítích, kde probíhalo sdílení iniciativ z celého světa v rámci kampaně.
Celorepubliková kampaň zaměřená na šíření myšlenky nenásilí jako jediné možné cesty k radostnému, svobodnému a důstojnému životu proběhla od 2.9. do 2.10.2014. Kromě široké veřejnosti se aktivně zapojilo 40 škol a školských institucí. V některých školách podpořilo kampaň více ročníků a učitelé, žáci a studenti vyjádřili svou podporu nenásilí nejrůznějšími formami a technikami. Výstupem z motivačních a osvětových činností ve vlastní režii každé ze škol bylo vytvoření Symbolu nenásilí a jejich následné propojení ve společné koláži.

Sdílejte!