Hurá do lesa! Projekt Lesní ekosystém

ekolesLes je pro člověka místo odpočinku. Je to oáza klidu před každodenním shonem.  Ale každý les má svůj vlastní rušný život. Jaký? Stačí se chvilku zastavit, zaposlouchat se, nadechnout a okamžitě se nám všechny smysly naplní novými poznatky.  Les zkrátka žije. A právě tématu lesního společenstva se věnovali žáci pátého ročníku v průběhu měsíců února a března. Pro děti je les nesmírně lákavý, tajemný a inspirující. Proto jim zpracovávání projektu o životě lesa přinášelo dostatek zábavy a přitom mnoho zajímavých informací. Děti nejen poznávaly stromy, živočichy a rostliny, ale zamýšlely se i nad závažnou problematikou ohrožení lesa lidskou činností.  Koncem měsíce dubna se v rámci Dne Země vypravíme do nedalekých Chřibů, abychom mohli teoretické údaje doplnit skutečným prožitkem z přírody. Zaměříme se na lesní vegetaci, zvířata, ptactvo, zároveň však budeme pomáhat také očistě lesa od odpadků. Všichni se již samozřejmě těší!

Přidáváme úryvky z několika povedených žákovských prací k projektu les:

…Přírodovědný projekt jsme dělali nejméně tři hodiny, vyplňovali jsme pracovní listy. První list byl těžší, protože jsme museli poznat stromy a keře. Druhý byl lehký, měli jsme poznat, co patří do lesa. Nakonec jsme to ale zvládli. Teď jenom pár úprav a bylo to hotové…           Roman Tomšů

… Když jsme si dodělali úkoly, nalepili jsme je na projekt. Další den jsme si prohlíželi na interaktivní tabuli zvířata. Nakonec jsme všechno vybarvili a přidali obrázky. Projekty jsme potom vystavili na chodbu ve škole…       Ema Vlková

…měli jsme několik úkolů, které jsme plnili ve skupinkách po třech nebo po čtyřech. Byla to celkem hračka, protože každý umíme něco, a když se spolu domluvíme, všechno funguje výborně. Nejdříve jsme vyznačovali lesní patra, potom jsme přiřazovali plody k názvu rostlin…Mě to moc bavilo. Vyhledávali jsme si informace na počítači ve třídě a v učebnici…     Všem se nám projekty moc povedly. Už se těším, až budeme dělat nějaký podobný projekt! …           Štěpánka Smělíková

Nebyly nalezeny žádné obrázky

 

 

Sdílejte!